Adnow داستان

در اولین روزها

Adnow از سال 2014 شروع شد هنگامی که یک مُشت جوان متخصص دیجیتال که عاشق بازاریابی دیجیتالی، مثل RTB وBig Data بودند با هدف ایجاد فُرمت جدیدی برای تبلیغ بومی و مختلط وارد میدان شدند.
فرمت برای امور تبلیغاتی طراحی شد و کار پیداکردن مطالب جدید و جالب را بسیار آسان و کاربرپسند کرد. این فرمت امکان استفاده از بَنرهای رسانه ای و آگهی های بومی در خلال یک کمپین را فراهم کرده است، هنگام برپایی کمپین های ترویج بِرَند تجاری، این بنرها و آگهی ها نیز در معرض دید مشتریان و آژانس ها قرارمی گیرند.

مفهوم ارائه آگهی های تبلیغاتی و محتوا کاملاً شفاف و واضح است، گرچه راه حل های فنی پیچیده هستند. بیش از یک سال طول کشید تا گروه Adnow موفق شد اولین پِلَتفُرم پیش نمونه را عرضه کند. از همان ابتدا کارایی الگوریتم های آن تحسین برانگیز بود. با سپاس از بنیانگذارانی که طی 10 الی 14 سال اخیر با RTB ، Big Data، خرید رسانه، و کمپین های پرداخت به اِزای هر کلیک، و تبلیغات تلفن همراه همکاری کرده اند، سرانجام ایده به ثمر نشست. ترکیب عشق وشور و تجربه باعث شد این پلتفرم ارتقا پیداکند و به یک ابزار و معتبرو کارامد تبلیغاتی تبدیل شود.

درماه دسامبر2015، گروه Adnow برای اولین بار با وِب مَسترها همکاری کرد و پلتفرم چاپ برای استفاده دردسترس تمام علاقمندان قرار گرفت. از آن زمان تا به حال، مدل ریاضی والگوریتم ها، ضمن رعایت نظرمشتریان و شرکا، جنبه های فنی مختلف را بیش از12 بار بهبود بخشیده و ارتقا داده اند.

(=در حال حاضر Adnow

3 سال از شروع حرکت سپری شده و در سال 2016 گروه Adnow افتخاردارد پلتفرم بیش از 150,000 شریک کاری می باشد و بیش از 4 میلیارد نفر در ماه بازدیدکننده از107 کشور جهان دارد. گرچه این نتایج مایه مباهات ما است اما بخوبی آگاهیم که تا رسیدن به تکامل، راهی طولانی پیش رو داریم. هر روز بسیار تلاش می کنیم تا محصولات و الگوریتم های خود را بهبود بخشیم و بالاترین درآمد ممکن را برای طرفین – تبلیغ کنندگان و ناشران فراهم آوریم. ما تلاش کرده ایم فعالیت خود را توسعه دهیم تا به یک شرکت بزرگ بین المللی تبدیل شویم و هر روز بیشتر از روز قبل تلاش کنیم. و بدین علت است که توانسته ایم بیشتر از هر شبکه اینترنتی دیگری، پیشنهاد به شرکا و مشتریان خود ارائه دهیم.

The Next Level of Building
Your Content Reach

Content Discovery and Content Distribution is one service that has recently surfaced as a solution. These services take your content and put them on the websites that have content related to your niche. This means that you end up targeting exactly the audience who is interested in your content. One such service that I have been following and observing is AdNow.... Read more >>

4 Ways Brands Should Use Native Advertising
In 2017

As the Business Development Director of Native Ad Network Adnow, points out, it`s increasingly important to make sure all your content, including your native advertising, is mobile-friendly, with mobile traffic expected to grow by almost 800% in the next year....Read more >>

Native advertising, the new marketing workhorse

The ultimate key to success with native advertising is to deliver engaging content that will provide value to the reader. Unlike straight display advertising that affords a very short window of time to grab attention, native ads offer the potential of longer user engagement.... Read more >>

Why Smart Internet Marketers Are Opting
for Native Advertising

That`s why, in 2017, it`s evident that the world is moving the way of native ads, and you should too if you want an optimal yield from your marketing strategies....Read more >>

5 native advertising trends you should
know about

Content Recommendation has gone to the mainstream, and you can have a glance at all the ma blogs you can find the content recommendation widgets. Nowadays, Visitors are choosing native ads more than the other banner ads because they are willing to look and interact with the native website which has the related information of the relevant products....Read more >>

If Social Media Flunks Your Brand,
Try Native Advertising

As more brands become publishers and white-label content producers, native advertising will take a granular approach to reaching audience, making it possible to touch aspects social media advertising could not....Read more >>

Native Advertising Creates Better
User Experience?

Another big way by which native advertising champions user experience is through its less intrusive indirect ad format. Research studies have shown that users are usually put off with direct sales-oriented messages and this is where the conventional ads fail....Read more >>

How Native Advertising Is Taking Over
Traditional Marketing?

This question is well answered by Vladimir Bashkin, Business Development Director of AdNow (a fastest growing native advertising network) who is responsible for leading the global operations team. He is duly involved with the product development, sales as well as business development processes. He said our platform that primarily focuses on providing customers with widget-based native advertisements that work wonders when placed with relatively significant content on any website/ blog that run by a set of complicated algorithms....Read more >>

Entrepreneurship Lesson to Learn from Native
Advertising Superheroes

People tend to forget that money is the means, not the end. Your profits are a mere tool to achieve a higher goal. In AdNow case, money always was just a thing to spend on quality, because what is the point of high profits if public opinion about you is low? Our minds were always set on worldwide coverage and we’ve achieved the result of over 150 000 partners from 114 countries in recent 2 years. We’ve worked hard, we’re proud of results and we’re not going to stop. I am sure that when money became your only concern you’re about to fail....Read more >>